प्रदेश सरकार

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ बमोजिम सार्बजनिक विवरण

सि.नं फाइल नाम अपलोड मिति फाइल साइज डाउनलोड
1कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड २०७८2021-10-1113.60 MB डाउनलोड
2कोशेली घर स्थापना तथा सञ्चालन सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७2021-06-0939.43 KB डाउनलोड
3मिति २०७८।०१।१७ मा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रशकाशित सूचना र सार्वजिनक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाईटमा विद्युतीय बोलपत्र आव्हान गरीएको Contract ID Number: MOITFE 2077/078/LabEquip4 र Description: Supply and delivery of UPLC उल्लेख भएको बोलपत्रको संशोधित स्पेसिफकेशन सम्बन्धमा2021-05-21636.51 KB डाउनलोड
4२०७७ कार्तिक र पौष2021-02-071.26 MB डाउनलोड
5होमस्टे क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तिकरण तथा पूर्वाधार कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन)2020-12-061.15 MB डाउनलोड
6विद्यार्थीलाई शोधपत्र तयार गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७2020-11-231.67 MB डाउनलोड
7शोधपत्र अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव गरिएको सूचना २०७७676.96 KB डाउनलोड
8होमस्टे अभिमुखीकरण तथा सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना २०७७650.05 KB डाउनलोड
9पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थान योजना २०७७2020-10-21638.99 KB डाउनलोड
10संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६1.50 MB डाउनलोड
11वन पैदावार संकलन तथा बिक्री बितरण निर्देशिका २०७३7.61 MB डाउनलोड
12वन क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड २०७७2020-10-191.42 MB डाउनलोड
13प्रदेश सुशासन ऐन २०७६617.57 KB डाउनलोड
14प्रदेश खर्च मापदण्ड1.06 MB डाउनलोड
15बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७७2020-10-151.34 MB डाउनलोड
16बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७4.26 MB डाउनलोड
17उद्योग क्षेत्रको पुनर्उत्थान योजना २०७७1.10 MB डाउनलोड
18अनुदानमा आधारित विद्युतीय चुल्हो वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७963.78 KB डाउनलोड
19बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७७2020-10-085.41 MB डाउनलोड
20नेपालमा वन डढेलो व्यवस्थापनः पूर्णेश्वर सुवेदी2020-07-271.40 MB डाउनलोड
21गण्डकी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७2020-07-08624.98 KB डाउनलोड
22गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना ऐन २०७७511.44 KB डाउनलोड
23आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक कार्यक्रम2020-06-22303.75 KB डाउनलोड
24Invitation for Electronic Bids for the Vehicles2020-05-246.85 MB डाउनलोड
25क्हपुचे तालको गुरुयोजना2020-04-294.55 MB डाउनलोड
26स्वर्गद्वारी मनाङ्गको गुरुयोजना २०७६9.70 MB डाउनलोड
27क्वहोलासोथर कास्कीको गुरुयोजना3.23 MB डाउनलोड
28मेलारेपा गुफा मनाङको गुरुयोजना15.23 MB डाउनलोड
29प्रदेशस्तरीय जडिबुटी सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७६2020-04-261.36 MB डाउनलोड
30कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६2020-01-2114.11 MB डाउनलोड

फेसबुकमा जाेडिनुहाेस् :