प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

ऐन कानुन निर्देशिका

सि.नं फाइल नाम अपलोड मिति फाइल साइज डाउनलोड
1होमस्टे क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तिकरण तथा पूर्वाधार कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन)2020-12-061.15 MB डाउनलोड
2विद्यार्थीलाई शोधपत्र तयार गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७2020-11-231.67 MB डाउनलोड
3संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६2020-10-211.50 MB डाउनलोड
4वन पैदावार संकलन तथा बिक्री बितरण निर्देशिका २०७३7.61 MB डाउनलोड
5वन क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड २०७७2020-10-191.42 MB डाउनलोड
6प्रदेश सुशासन ऐन २०७६617.57 KB डाउनलोड
7प्रदेश खर्च मापदण्ड1.06 MB डाउनलोड
8बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७७2020-10-151.34 MB डाउनलोड
9बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७4.26 MB डाउनलोड
10अनुदानमा आधारित विद्युतीय चुल्हो वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७963.78 KB डाउनलोड
11गण्डकी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७2020-07-08624.98 KB डाउनलोड
12गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना ऐन २०७७511.44 KB डाउनलोड
13कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६2020-01-2114.11 MB डाउनलोड
14होमस्टे संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७६2020-01-12906.41 KB डाउनलोड
15होमस्टे क्षमता अभिबृधि सशक्तीकरण तथा पूर्वाधार विकास कार्य संचालन कार्यविधि २०७६674.61 KB डाउनलोड
16पर्यटकीय गन्तब्यहरुको पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७६548.97 KB डाउनलोड
17पर्यटन वर्ष २०१९-२०२२ कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७६2019-09-273.12 MB डाउनलोड
18विज्ञान प्रविधि नीति २०७६2.34 MB डाउनलोड
19बजार अनुगमन नियमावली २०७६1.24 MB डाउनलोड
20आ.व. २०७५।०७६ का ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरुको संगालो ।2019-09-111.69 MB डाउनलोड
21कोशेली घर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६2019-06-209.92 MB डाउनलोड
22प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५2019-05-19855.49 KB डाउनलोड
23ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५1.17 MB डाउनलोड
24प्राइभेट फर्म नवीकरण सम्वन्धि मार्गदर्शन, २०७५2019-03-281.04 MB डाउनलोड
25वर पिपल सम्बन्धित ऐन-२०७५829.65 KB डाउनलोड
26होमस्टेमा पर्यटन बिकास तथा पूर्वाधार ब्यवस्थापन गर्न पुँजीगत अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५2018-11-142.03 MB डाउनलोड
27होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०७५2018-10-282.38 MB डाउनलोड
28ढुंगा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन, संकलन,क्रसिंग र बिक्रिवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्यविधि,२०७५2018-08-251.03 MB डाउनलोड

फेसबुकमा जाेडिनुहाेस् :