प्रदेश सरकार

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

ऐन कानुन निर्देशिका

सि.नं फाइल नाम अपलोड मिति फाइल साइज डाउनलोड
1कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड २०७८2021-10-1113.60 MB डाउनलोड
2कोशेली घर स्थापना तथा सञ्चालन सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७2021-06-0939.43 KB डाउनलोड
3होमस्टे क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तिकरण तथा पूर्वाधार कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन)2020-12-061.15 MB डाउनलोड
4विद्यार्थीलाई शोधपत्र तयार गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७2020-11-231.67 MB डाउनलोड
5संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६2020-10-211.50 MB डाउनलोड
6वन पैदावार संकलन तथा बिक्री बितरण निर्देशिका २०७३7.61 MB डाउनलोड
7वन क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड २०७७2020-10-191.42 MB डाउनलोड
8प्रदेश सुशासन ऐन २०७६617.57 KB डाउनलोड
9प्रदेश खर्च मापदण्ड1.06 MB डाउनलोड
10बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७७2020-10-151.34 MB डाउनलोड
11बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७4.26 MB डाउनलोड
12अनुदानमा आधारित विद्युतीय चुल्हो वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७963.78 KB डाउनलोड
13गण्डकी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७2020-07-08624.98 KB डाउनलोड
14गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना ऐन २०७७511.44 KB डाउनलोड
15कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६2020-01-2114.11 MB डाउनलोड
16होमस्टे संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७६2020-01-12906.41 KB डाउनलोड
17होमस्टे क्षमता अभिबृधि सशक्तीकरण तथा पूर्वाधार विकास कार्य संचालन कार्यविधि २०७६674.61 KB डाउनलोड
18पर्यटकीय गन्तब्यहरुको पूर्वाधार विकास कार्यविधि २०७६548.97 KB डाउनलोड
19पर्यटन वर्ष २०१९-२०२२ कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७६2019-09-273.12 MB डाउनलोड
20विज्ञान प्रविधि नीति २०७६2.34 MB डाउनलोड
21बजार अनुगमन नियमावली २०७६1.24 MB डाउनलोड
22आ.व. २०७५।०७६ का ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरुको संगालो ।2019-09-111.69 MB डाउनलोड
23कोशेली घर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७६2019-06-209.92 MB डाउनलोड
24प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५2019-05-19855.49 KB डाउनलोड
25ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५1.17 MB डाउनलोड
26प्राइभेट फर्म नवीकरण सम्वन्धि मार्गदर्शन, २०७५2019-03-281.04 MB डाउनलोड
27वर पिपल सम्बन्धित ऐन-२०७५829.65 KB डाउनलोड
28होमस्टेमा पर्यटन बिकास तथा पूर्वाधार ब्यवस्थापन गर्न पुँजीगत अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५2018-11-142.03 MB डाउनलोड
29होमस्टे संचालन कार्यविधि, २०७५2018-10-282.38 MB डाउनलोड
30ढुंगा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन, संकलन,क्रसिंग र बिक्रिवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्यविधि,२०७५2018-08-251.03 MB डाउनलोड

फेसबुकमा जाेडिनुहाेस् :