प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक जलयात्रा सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सूचना