TOR- गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन लागि आशयपत्र (Expression of Interest)

गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन लागि आशयपत्र (Expression of Interest) को TOR (Terms of Reference) डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

संघ संस्थाको विवरणको फर्म डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्