नवनियुक्त सचिव श्री बिष्णु प्रसाद भण्डारीज्यूको स्वागत कार्यक्रम