हाम्रो परिचय

वि.स. 2062/63 को जन आन्दोलनले संबैधानिक राजतन्त्रलाई विस्थापित गरि  मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको र संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले कानूनी रुपमा मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगेकाले ७ वटा प्रदेशहरु कायम रहन गएको सन्दर्भमा प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयहरु कायम रहने व्यवस्था अनुसार यो मन्त्रालयको स्थापना २०७४/१०/२२ गते भएको हो ।

यस मन्त्रालयमा मा.श्री रामशरण बस्नेत ज्यूले पहिलो मन्त्रीको रुपमा पदभार मिति २०७४/११/०४ मा ग्रहण गर्नुभएको थियो । मिति २०७४/१२/१४ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुँदा मा.श्री विकास लम्साल ज्यूले यस मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो।

मूलतः यस मन्त्रालयले संविधानको अनुसुचीमा व्यवस्था भएका संघ र प्रदेशको साझा अधिकार¸ संघ¸ प्रदेश र स्थानीय  तहका साझा अधिकार र प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रका उद्योग¸ पर्यटन¸ आपूर्ति¸ वाणिज्य, विज्ञान प्रविधि, वन तथा  वातावरण संग सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण गर्ने, केन्द्र सरकार र स्थानिय तह बिच समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश सम्बृद्धिका लागि औधोगिकिकरणमा जोड दिने, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गरि नयाँ नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने¸ वनको दिगो व्यवस्थापन गरि वातावरण संरक्षणमा जोडदिने, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु समेत यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन ।