डिभिजन वन कार्यालय, स्याङ्जा


सम्पर्क नम्बर :
ठेगाना : पुतलीबजार, स्याङ्जा
सब-डिभिजन कार्यालयहरुको विवरण

कार्यालयको नाम रहने स्थान कार्यक्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,आधिखोला फेदीखोला आधिखोला गा.पा.५,स्याङ्जा आधिखोला गा.पा.सबै क्षेत्र
फेदीखोला गा.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,पुतलीबजार पुतलीबजार न.पा.१,स्याङ्जा पुतलीबजार न.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,अर्जुनचौपारी अर्जुनचौपारी गा.पा.१,स्याङ्जा अर्जुनचौपारी गा.पा. ५,६,७ र ८ सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,भिरकोट बयरघारी बजार भिरकोट न.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,विरुवा हरिनास विरुवा गा.पा.१, विरुवाबजार ,स्याङ्जा विरुवा गा..पा.सबै क्षेत्र
हरिनास गा..पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,चापाकोट चापाकोट न.पा.८,दामाचौर, स्याङ्जा चापाकोट न.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,वालिंग वालिंग न.पा.९,वालिंग बजार, स्याङ्जा वालिंग न.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,गल्यंग गल्यंग न.पा.३,गल्यंग बजार, स्याङ्जा गल्यंग न.पा.सबै क्षेत्र
कालिगण्डकी गा.पा. सबै क्षेत्र