डिभिजन बन कार्यालय, कास्की

सम्पर्क नम्बर :
ठेगाना : पोखरा,कास्की
सब-डिभिजन कार्यालयहरुको विवरण

कार्यालयको नाम रहने स्थान कार्यक्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,रुपा रुपाकोट,कास्की रुपा गा.पा.सबै
सव डिभिजन बन कार्यालय,मादि मादीबेसी, कास्की मादि गा.पा. ३ देखि 12 सम्म सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,अन्नपुर्ण ढिकुरपोखरी, कास्की अन्नपुर्ण गा.पा.१ देखि ७ सम्म सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,पोखरा कुँडहरचोक, कास्की पोखरा मा.न.पा.१ देखि १७,१९,२० र २५ सम्म सबै क्षेत्र
माछापुच्छ्रे गा.पा. ६ र ७ केहि भाग
सव डिभिजन बन कार्यालय,लेखनाथ डाँडाकोनाक,कास्की पोखरा मा.न.पा.२६ देखि ३३ सम्म सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,फेवा रानीवन ,कास्की पोखरा मा.न.पा.१८,२१ देखि २४ सम्म सबै क्षेत्र