डिभिजन बन कार्यालय,लम्जुङ


सम्पर्क नम्बर :
ठेगाना : बेसीसहर, लम्जुङ
सब-डिभिजन कार्यालयहरुको विवरण

कार्यालयको नाम रहने स्थान कार्यक्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,राइनास दुधपोखरी राइनास न.पा.६,धमिलिकूवा,लम्जुङ राइनास न.पा.सबै क्षेत्र
दुधपोखरी गा.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,दोर्दी दोर्दी गा.पा.१,लम्जुङ दोर्दी गा.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,मर्स्यांग्दी मर्स्यांग्दी गा.पा.८,भुलभुले,लम्जुङ मर्स्यांग्दी गा.पा. ५,६,७ र ८ सबै क्षेत्र
मर्स्यांग्दी ९को अन्नपुर्ण संरक्षणक्षेत्र बाहेक
सव डिभिजन बन कार्यालय,बेसीशहर बेसीशहर न.पा.७,बेसीशहर ,लम्जुङ बेसीशहर न.पा.सबै क्षेत्र
क्वाहोलासोथर गा.पा, १ र २ सबै क्षेत्र
क्वाहोलासोथर गा.पा, ३को अन्नपुर्ण संरक्षणक्षेत्र बाहेक
सव डिभिजन बन कार्यालय,सुन्दरबजार सुन्दरबजार न.पा.७,सुन्दरबजार ,लम्जुङ सुन्दरबजार न.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,मध्यनेपाल मध्यनेपाल न.पा.६,भोर्लेटार, लम्जुङ मध्यनेपाल न.पा.सबै क्षेत्र
क्वाहोलासोथर गा.पा,७ र ९ सबै क्षेत्र
क्वाहोलासोथर गा.पा, ६ र ८को अन्नपुर्ण संरक्षणक्षेत्र बाहेक