डिभिजन बन कार्यालय,पर्बत


सम्पर्क नम्बर :
ठेगाना : कुस्मा,पर्बत
सब-डिभिजन कार्यालयहरुको विवरण

कार्यालयको नाम रहने स्थान कार्यक्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,शिवालय कुस्मा न.पा.४,पर्बत कुस्मा न.पा. सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,शिवालय कुस्मा न.पा.४,पर्बत कुस्मा न.पा. सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,मोदी मोदी गा.पा.६,डिमुवा,पर्बत मोदी गा.पा. सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,फलेवास फलेवास गा.पा.२,फलेवास,पर्बत फलेवास गा.पा. सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,महाशिला महाशिला गा.पा.५ , लुंखु ,पर्बत महाशिला गा.पा. सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,त्रिबेणी पैंयु गा.पा.४,हुवास,पर्बत पैंयु गा.पा. सबै क्षेत्र
विहादी गा.पा. सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,कालिगण्डकी जलजला गा.पा.८,फर्से,पर्बत जलजला गा.पा. सबै क्षेत्र