डिभिजन बन कार्यालय,तनहुँ


सम्पर्क नम्बर :
ठेगाना : दमौली ,तनहुँ
सब-डिभिजन कार्यालयहरुको विवरण

कार्यालयको नाम रहने स्थान कार्यक्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,देवघाट देवघाट गा.पा.५,देवघाट,तनहुँ देवघाट गा.पा सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,बन्दीपुर बन्दीपुर १,बिमलनगर,तनहुँ बन्दीपुर गा.पा.सबै क्षेत्र
आबुखैरेनी गा.पा.७ र ८ सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,भानु भानु न.पा.१, साजबोटे,तनहुँ भानु न.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,व्यास व्यास न.पा ४,दमौली,तनहुँ व्यास न.पा १ देखि ४ र ७ देखि १७सम्म सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,म्याग्दे म्याग्दे गा.पा.२, गुणादी, तनहुँ म्याग्दे गा.पा.सबै क्षेत्र
रिसिंग गा.पा.१ र २
व्यास न.पा. ५ र ६
सव डिभिजन बन कार्यालय,शुक्लागण्डकी शुक्लागण्डकी न.पा.२,बेलचौतारा,तनहुँ शुक्लागण्डकी.न.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,भिमाद भिमाद न.पा.७,भिमाद,तनहुँ भिमाद.न.पा.सबै क्षेत्र
घिरिंग गा.पा.सबै क्षेत्र
सव डिभिजन बन कार्यालय,रिसिंग रिसिंग ५,चालिसे,तनहुँ रिसिंग गा.पा.३,४,५ र ६ सबै क्षेत्र