कार्यालय

सिन नाम संख्या वेभसाइट / ठेगाना
1 वन निर्देशनालय http://dof.gandaki.gov.np
       
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र कास्की
       
भू तथा जलाधार ब्यबस्थापन कार्यालय पर्वततनहुँ
डिभिजन वन कार्यालयहरु 11

मुस्ताङ,

मनाङ,

म्याग्दी,

बाग्लुङ,

पर्वत,

कास्की,

लम्जुङ,

गोरखा,

तनहूँ,

स्याङ्जा,

नवलपुर